Pośrednik nieruchomości wykupuje specjalne OC

Ubezpieczenie pośrednika w handlu nieruchomościami

Jak wiadomo, każdy zawód niesie za sobą pewne ryzyko. Jednak trzeba pamiętać, że im większa odpowiedzialność lub im większymi pieniędzmi się obraca, tym to ryzyko także jest większe. Są zawody, które wymagają od wykonujących ich ludzi szczególnej ostrożności i przede wszystkim dbania o swoje bezpieczeństwo, także finansowe. Wśród nich wymienić warto agenta nieruchomości.

W branży nieruchomości istnieje obowiązkowe OC

Konieczność ubezpieczenia pracowników w branży nieruchomości

Wypadki, nie tylko w dosłownym tego słowa znaczeniu chodzą po ludziach. Aby chociaż trochę zminimalizować skutki jakiegoś nieszczęśliwego zdarzenia, zwykli obywatele oraz pracownicy różnych branż ubezpieczają się. Pośrednik nieruchomości również musi wziąć pod uwagę konieczność zabezpieczenia się.