Zawód wymagający szczególnej staranności

Zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami, jest zawodem należącym do grupy zawodów wiążących się ze szczególną odpowiedzialnością. Jak orzekł sąd apelacyjny w jednym z orzeczeń w ubiegłym roku, wzorzec staranności pośrednika w obrocie na rynku nieruchomości dotyczy zwiększonego oczekiwania, co do: wiedzy, rzetelności, umiejętności, zdolności przewidywania, znajomości przepisów prawa i następstw prowadzonych działań zawodowych.