Zawód wymagający szczególnej staranności

Zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami, jest zawodem, który zakwalifikowany jest do grupy zawodów związanych ze szczególną odpowiedzialnością, a przez co wymagających szczególnej staranności i frasobliwości. Jak w ubiegłym roku orzekł sąd apelacyjny w jednym z orzeczeń, wzorzec staranności pośrednika w obrocie na rynku nieruchomości dotyczy zwiększonego oczekiwania wobec takiej osoby w szczególności, co do jej: