OC zarządcy nieruchomości i charakterystyka zawodu zarządcy

Zarządca nieruchomości to zawód, w klasyfikacji zawodów, tzw. wielozawodowy. Chodzi o to, że wykonawca tego zawodu, musi posiadać wiedzę i praktyczne umiejętności pochodzące z dziedzin stykowych (przyległych) – stykających się z zawodowym zakresem jego czynności. Najczęściej musi posiadać wiedzę z zakresu: psychologii społecznej, etyki biznesu, socjologii kontaktów międzyludzkich, archiwistyki, pośrednika w obrocie nieruchomościami, rzeczoznawcy majątkowego,…

Read More →

Skutki ustawy deregulacyjnej

W roku 2013 na obszarze terytorialnym Polski, weszła  w  życie  tzw.  ?Ustawa deregulacyjna?, mocą której zniesiono obowiązek posiadania licencji zarządcy nieruchomości. Skutek prawny jest ten, że do roku 2013 zarządcą nieruchomości mogła być tylko osoba fizyczna. Od 1 stycznia 2014 roku, może to być także kancelaria, grupa doradcza, korporacja, etc. Nie umniejsza to jednak konieczności…

Read More →