Transakcje na rynku nieruchomości

Każdy pośrednik działający na rynku powinien móc okazać swoim klientom ubezpieczenie OC pośrednika w obrocie nieruchomościami. Mimo tego, że zniesiony został obowiązek posiadania takiego ubezpieczenia, można ubezpieczyć się dobrowolnie, co większość dobrych, dbających o swoją renomę pośredników nieruchomości robi.

Rynek nieruchomości

Rynek nieruchomości ma się dobrze. Nawet bardzo dobrze. Zainteresowanie potencjalnych nabywców nie słabnie, szczególnie, jeśli weźmiemy pod uwagę rynek pierwotny. Co istotne, nic nie wskazuje na to jakoby sytuacja ta miała ulec jakiejś drastycznej zmianie nawet, jeśli bierze się pod uwagę takie potencjalne zagrożenia jak podwyżki stóp procentowych, konieczność zadeklarowania wkładu własnego w przypadku kredytów…

Read More →

Stronami uczestniczące w transakcjach na rynku nieruchomości

Stosunki zachodzące pomiędzy stronami na rynku nieruchomości określa przede wszystkim umowa o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. Zgodnie z nią, każda ze stron odpowiada wobec drugiej, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie określonego zobowiązania, pozostające w związku przyczynowym ze szkodą poniesioną przez drugą stronę. Uzyskanie odszkodowania od niesolidnego pośrednika zapewnia ubezpieczenie OC pośrednika w obrocie nieruchomościami.

Skutki ustawy deregulacyjnej

W roku 2013 na obszarze terytorialnym Polski, weszła  w  życie  tzw.  ?Ustawa deregulacyjna?, mocą której zniesiono obowiązek posiadania licencji zarządcy nieruchomości. Skutek prawny jest ten, że do roku 2013 zarządcą nieruchomości mogła być tylko osoba fizyczna. Od 1 stycznia 2014 roku, może to być także kancelaria, grupa doradcza, korporacja, etc. Nie umniejsza to jednak konieczności…

Read More →

Mój własny kawałek? ziemi

Czasy są ciężkie, co tu kryć. Każdy, jak tylko może, stara się wiązać koniec z końcem, gospodarować pieniędzmi oszczędnie, bo nie wiadomo, co przyniesie jutro, bo praca jest niepewna, bo zleceń brakuje, bo materiały zbyt drogie etc. Poza tym trzeba liczyć się z kosztami związanymi z utrzymaniem samochodu, posiadanym Internetem czy telefonem komórkowym, a gdy…

Read More →