Ubezpieczenie pośrednika

Od dnia 1 stycznia 2014 roku uległy zmianie regulacje dotyczące obowiązku zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Od tego dnia, w myśl obowiązujących przepisów obowiązek wykupienia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dotyczy przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność, z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Ubezpieczenie pośrednika nieruchomości (o którym również tutaj: https://posrednik-nieruchomosci.iexpert.pl/oc-obowiazkowe-posrednika-nieruchomosci/) dotyczy, zatem:

Wymarzone mieszkanie

I stało się, co się stać miało. Szukam mieszkania. W sumie nic w tym dziwnego, no poza może tą jedną drobną i subtelną kwestię, a mianowicie nie szukam tego mieszkania nie tylko dla siebie. Prawda jest, bowiem taka, że przymierzam się do zakupu mieszkania z powodu kobiety. Kobiety, którą tak w gruncie rzeczy poznałem niespełna…

Read More →

Stronami uczestniczące w transakcjach na rynku nieruchomości

Stosunki zachodzące pomiędzy stronami na rynku nieruchomości określa przede wszystkim umowa o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. Zgodnie z nią, każda ze stron odpowiada wobec drugiej, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie określonego zobowiązania, pozostające w związku przyczynowym ze szkodą poniesioną przez drugą stronę. Uzyskanie odszkodowania od niesolidnego pośrednika zapewnia ubezpieczenie OC pośrednika w obrocie nieruchomościami.

Komfortowe warunki pracy

Śmiało można założyć, że zdecydowana większość grup zawodowych, zobligowana jest do przestrzegania etyki zawodowej. Tyle teorii. Od strony praktycznej bywa doprawdy różnie, o czym zapewne niejednokrotnie wielu z was miało okazję się przekonać. Nie to jednak będzie tematem poniższego wpisu. Skupimy się natomiast na roli, jaką odgrywa ubezpieczenie zawodowe.

OC zarządcy nieruchomości i charakterystyka zawodu zarządcy

Zarządca nieruchomości to zawód, w klasyfikacji zawodów, tzw. wielozawodowy. Chodzi o to, że wykonawca tego zawodu, musi posiadać wiedzę i praktyczne umiejętności pochodzące z dziedzin stykowych (przyległych) – stykających się z zawodowym zakresem jego czynności. Najczęściej musi posiadać wiedzę z zakresu: psychologii społecznej, etyki biznesu, socjologii kontaktów międzyludzkich, archiwistyki, pośrednika w obrocie nieruchomościami, rzeczoznawcy majątkowego,…

Read More →