Czy rozszerzanie ubezpieczenia ma sens?

Pośrednik w obrocie nieruchomościami to zawód cieszący się, nieustanie niesłabnącym powodzeniem. Obietnica całkiem atrakcyjnych zarobków, interesująca praca oraz spore możliwości wieloaspektowego rozwoju osobistego ? to jedynie trzy z zalet tej konkretnej profesji. Jednak podobnie jak w wielu innych przypadkach, zarówno zdobycie licencji jak i późniejsze sukcesy zawodowe związane są z koniecznością uprzedniego podjęcia całkiem sporych trudów i zaopatrzenia się w spore pokłady cierpliwości oraz samodyscypliny. Osoby, które znajdują w sobie konieczną wolę walki oraz determinacje nie pozostaje, zatem nic innego jak podjąć wyzwanie i rzucić się w wir wydarzeń.

Każdy agent nieruchomości musi ubezpieczyć swoją działalnośćZarządca nieruchomości, pośrednik w obrocie nieruchomościami oraz rzeczoznawca majątkowy zobowiązany jest na mocy ustawy z 2008 roku, posiadać wykształcenie wyższe oraz zobligowany jest do ukończenia studiów podyplomowych z zakresu pośrednictwa obrotu nieruchomościami lub też powinien mieć ukończone studia wyższe z gospodarki nieruchomościami, a także mieć potwierdzone odbycie praktyka zawodowych. W przypadku osób o wykształceniu średnim nałożona jest konieczność zdania egzaminu państwowego, z którego zdawania zwolnione są osoby o wykształceniu wyższym. Przyszli pośrednicy nieruchomości ponad to nie mogą posiadać zatargów z prawem (muszą być niekarani) oraz powinni być dyspozycyjny w zakresie podejmowania czynności prawnych. Po otrzymaniu stosownego tytułu, natomiast zobowiązani są na mocy ustawy o ubezpieczeniach zawodowych, do zawarcia polisy od odpowiedzialności cywilnej w ramach wykonywanego zawodu. Ubezpieczenie pośrednika ma charakter obowiązkowy i jego nie zawarcie związane jest z groźbą poniesienia finansowych konsekwencji.

(Więcej znajdziesz tutaj: http://www.piu.org.pl/)

W jaki zatem sposób może się ubezpieczyć agent nieruchomości. Czy wystarczy standardowe OC pośrednika, czy koniecznym jest podejmowanie zobowiązań wkraczających poza standardowe procedury? Podstawowe ubezpieczenie jest na pewno w dużym stopniu wystarczające i generalnie wszelkie produkty dodatkowe są raczej kwestią własnego wyboru niż niepisaną koniecznością. Jednak dla osób, dla których komfort pracy stanowi rzecz najważniejszą rozszerzenie standardowej polisy ubezpieczeniowej jest jak najbardziej wskazane. Obowiązkowe ubezpieczenie pośrednika od obrotu nieruchomościami możemy poszerzyć na przykład o: OC nadwyżkowe oraz majątkowe biura, jak i również na okoliczność przerwy jego działalności. Pośrednik może również zainwestować w polisę na okoliczność następstw nieszczęśliwych wypadku oraz na okoliczność poważnej choroby, jak i również na okoliczność wyjazdu zagranicznego (o charakterze zawodowym lub prywatnym). Całkiem sporym zainteresowaniem cieszą się również produkty dotyczące zabezpieczania wspólników, członków zarządu oraz ochrona prawna.

Chcesz wiedzieć więcej o ubezpieczeniach pośredników nieruchomości? Sprawdź tutaj: https://posrednik-nieruchomosci.iexpert.pl

Świadomy wybór odpowiedniego do potrzeb oraz możliwości pakietu ubezpieczeniowego jest w pewnym sensie zagwarantowaniem dobrej i w pełni profesjonalnej praktyki zawodowej. Świadomość asekuracji, jaką dają produkty ubezpieczeniowe na pewno w dużej mierze wpływa na komfort pracy, natomiast konieczne do poniesienia przy tej okazji koszty są jak najbardziej uzasadnione.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *