Odpowiedzialność spoczywająca na pośredniku w obrocie nieruchomościami

Od dnia 1 stycznia 2014 roku obowiązują zmienione zasady dotyczące świadczenia usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Zmiany te spowodowane są deregulacją zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami, gdzie zniesiona została nie tylko odpowiedzialność zawodowa, ale także i obowiązek podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych.

Od dnia 1 stycznia 2014 roku obowiązują zmienione zasady dotyczące świadczenia usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

Autor zdjęcia: Rego – d4u.hu

Przede wszystkim, w odniesieniu do zmian zaznaczyć należy, że z ustawy o gospodarce nieruchomościami usunięte zostały zapisy dotyczące zakresu czynności pośrednictwa, jak również wymogów kwalifikacyjnych, które dotychczas były niezbędne do wykonywania tego zawodu. Można powiedzieć, że w chwili obecnej pozostała tylko odpowiedzialność pośrednika określona na zasadach ogólnych, która wynika wprost z zapisów zawartych w kodeksie cywilnym.

Obecnie, osoby pokrzywdzone przez działania pośrednika, na skutek nieprawidłowego wykonania przez niego usługi mogą dochodzić swoich praw jedynie na drodze sądowniczej, przed sądami powszechnymi.

Ubezpieczenie OC pośrednika w obrocie nieruchomościami

Ubezpieczenie OC pośrednika w obrocie nieruchomościami daje poszkodowanym szanse na odzyskanie utraconych przez nich pieniędzy tytułem złego wykonania usługi, pod warunkiem jednak, że podpisana została umowa pośrednictwa a pośrednik faktycznie posiadał polisę OC. Trzeba zaznaczyć, że ustawodawca w chwili obecnej nie przewiduje konsekwencji wynikających z niedopełnienia obowiązku wykupienia polisy OC.

Niestety, jak pokazuje praktyka, niemal 96% osób, korzystających z usług pośredników w obrocie nieruchomościami nie sprawdza czy posiadają oni ubezpieczenie, a jeśli tak, to jakiej jest ono wysokości. Co więcej, klienci nie przywiązują także większej wagi do zapisów znajdujących się w umowie pośrednictwa. Tymczasem, tylko zapisy umowy pośrednictwa określają zakres usługi i stanowią podstawę do wysunięcia ewentualnych roszczeń ze strony zamawiających usługę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *